Biotechnologická kozmetika

Produkty Healer Gel, Healer Creme a Free Gel, sú výsledkom dlhoročného výskumu tímu MUDr. Barbary Kubešovej, ktorá sa aktívne zaoberá aplikovanou biotechnológiou a obzvlášť biotechnologickou kozmetikou. Už 6 rokov organizuje medzinárodné konferencie pre bioimplantológiu a je takisto zakladajúcim členom a predsedkyňou Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP. V súčasnosti pôsobí ako odborný garant v niekoľkých zdravotníckych zariadeniach a je autorka a spoluautorka celej rady publikácií v oblasti krvných a kmeňových buniek.

jún 14th, 2015 by admin